Fotorelacja z warsztatów pantomimy

warsztaty

Fotorelacja z warsztatów pantomimy grupy Carpe diem w Lublinie. Wspaniali instruktorzy! Dzielna młodzież! Niezapomniane zajęcia! Dziękujemy aktorom Teatru Pantomimy Komparsowie! Już w kwietniu warsztaty pantomimy dla dzieci i młodzieży w OPOLSKIM CENTRUM KULTURY!!!

Uczestnicy warsztatów podczas trzygodzinnych  zajęć mogą  wszechstronnie doskonalić swoje umiejętności z zakresu technik i środków wyrazu scenicznego ucząc się m.in.:
- podstaw ruchu scenicznego,
- pozawerbalnych metod wyrażania emocji,
- technik  gestów i fraz ruchowych pomocnych w komponowaniu etiud scenicznych, zasad  tworzenia  scenariusza teatralnego w teatrze ruchu,
- świadomości własnego ciała,  doskonalenia koordynacji oraz  zwiększania zakresu ekspresji.
ZAPRASZAMY !!!
EK