Bardzo Młoda Kultura - trzy wygrane projekty

bmk

To efekt współpracy OCK z nauczycielami szkół gminnych i powiatowych. Po przeprowadzonych w OCK szkoleniach dla nauczycieli, kilku z nich stanęło w szranki z dużą grupą chętnych z całego województwa do uzyskania dofinansowania w wysokości 5 000 zł. na realizację swoich pomysłów. Trzem z nich się powiodło. Już w październiku br. realizowane będą trzy różne projekty wspomagające edukację kulturalną i artystyczną. OCK składa gratulacje zwycięzcom konkursu grantowego a wszystkich zainteresowanych zaprasza do współpracy.

Projekt „Mali artyści, Wielkie dzieła” zaangażuje w warsztaty ceramiczne uczniów Szkoły Podstawowej w Skokowie. W zajęciach prowadzonych przez Beatę Wojewodę-Teresińską (instruktora OCK) uczestniczyć będą uczniowie najmłodszych oraz starszych klas. Najlepsze dzieła młodych artystów trafią na wystawę w holu OCK.
– Mamy nadzieję, że pasja tworzenia przetrwa dłużej niż projekt - podkreśla Aniata Gargas autorka projektu ze szkoły w Skokowie.

Projekt „RAP- poezja ulicy” wychodzi na przeciw zainteresowaniom muzycznym młodzieży z opolskich gimnazjów i szkół średnich. W jego ramach będzie można m.in. podszkolić się w pisaniu i melorecytowaniu tekstów, śpiewaniu, mixingu i masteringu, a także poćwiczyć giętkość języka w różnych ćwiczeniach dykcyjnych. -Te muzyczne spotkania przeznaczone wyłącznie dla młodzieży mają stanowić namiastkę świetlicy - zauważa Danuta Piłat z Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu, która jest jednocześnie pomysłodawcą projektu. Warsztaty będą alternatywą do spędzania popołudnia przed komputerem. W gronie swoich rówieśników ,młodzi ludzie będą mogli za pomocą rapowanych tekstów wyrazić co tak naprawdę im w duszy gra.

Kolejny projekt „Otwórz (się na) książkę” realizowany jest przy współpracy z opolską biblioteką i zakłada stworzenie publikacji, która powstanie z opowiadań pisanych przez uczniów. Istotnym elementem tego projektu będzie zorganizowanie festiwalu książki połączonego z częścią artystyczną. Wnisokodawczynią projektu jest pani Marzena Kaupke ze Szkoły Podstawowej w Skokowie.

Wszystkie projekty w całości finansowane są w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego celem jest wspieranie współpracy szkół z instytucjami kultury. Operatorem programu w Województwie Lubelskim jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, natomiast OCK jako członek Konwentu Instytucji Kultury pełni w programie rolę partnera, który m.in. ma wspierać współpracę między nauczycielami i kulturą.

Kolejne pomysły, o których realizację będzie można się starać już za kilka miesięcy można konsultować i opracowywać przy współpracy z OCK. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do zgłaszania pomysłów na adres email: sekretariat@ockopolelubelskie.pl