Akademia Twórczości Plastycznej

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla osób w każdym wieku. Akademię poprowadzą Ilona Irmina Iwańska oraz Mirosław Iwański. Artyści plastycy, malarze, członkowie Związków Polskich Artystów Plastyków Oddziału Warsztawskiego. Ilona Iwańska jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i poza jego granicami. Mirosław Iwański od kilku lat pracuje jako grafik designer, jest również nauczycielem przedmiotów kierunkowych w Licuem Plastycznym w Nałęczowie.
Zajęcia będą prowadzone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w małych grupach, do 10 uczestników. Dzieci - 1 godz. tygodniowo, młodzież i dorośli - 2 godz.
Zapisy i informacje do 18 lutego w sekretariacie OCK i tel. 81 827 25 67.  Zajęcia rozpoczną się około 20 lutego.
Załącznik: