65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

Szanowni Państwo!

Bardzo miło jest nam poinformować, że rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej 65 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje powiatowe odbędą się 26 marca 2020r. w Opolskim Centrum Kultury. 

Wszystkie regulaminy oraz karty zgłoszeń uczestników znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.ockopolelubelskie.pl oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury - www.wok.lublin.pl
Poprawnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie nie później niż do dnia 20 marca 2020r.
Karty nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.

TERMIN: 26 marca 2020, godz. 12.00

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Regulamin