44. edycja SCENY MŁODYCH - Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży

Pomimo trudnej sytuacji jakiej jesteśmy świadkami, patrzymy w przyszłość z nadzieją i planujemy spotkania z Wami.

Zapraszamy do udziału w 44. edycji SCENY MŁODYCH - Wojewódzkiego Konkursu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży.

- uczestnicy w wieku 14-19 lat
- w przypadku grup artystycznych dopuszczalne jest uczestnictwo osób młodszych (od 12 roku życia), lecz nie mogą one stanowić więcej niż 20% zespołu
- do przeglądu należy zgłaszać programy artystyczne przygotowane w sezonie 2021/2022, nieprezentowane we wcześniejszych edycjach Sceny Młodych

TERMINARZ
• 24-26 marca 2022 r. / Młody Teatr - teatry i kabarety / zgłoszenia do 16 marca
• Kajet – konkurs literacki, teksty poetyckie i prozatorskie / zgłoszenia do 29 kwietnia
• 28 maja 2022 r. / Wyśpiewać poezję - poezja śpiewana i piosenka autorska, piosenka aktorska / zgłoszenia do 18 maja
• 3 czerwca 2022 r. / Koncert Laureatów, spotkanie uczestników Kajetu

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów oraz zasad uczestnictwa w przypadku obostrzeń z powodu sytuacji pandemicznej lub w okolicznościach siły wyższej.

W załączeniu regulamin główny oraz regulamin szczegółowy oraz karta zgłoszenia Młodego Teatru.
Regulaminy i karty konkursu literackiego oraz wokalnego dostępne na stronie http://ck.lublin.pl/2022/02/scena-mlodych-2022/

Z racji częściowej pracy zdalnej prosimy o kontakt przede wszystkim drogą mailową.

Organizator:
Pracownia Słowa – Studium Kultury
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
koordynator - Joanna Kolstrung

www.ck.lublin.pl

studiumkultury@ck.lublin.pl
Facebook https://www.facebook.com/pracowniaslowastudiumkultury
Instagram https://www.instagram.com/studium_kultury/