1056. rocznica Chrztu Polski - 14 kwietnia 2022

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z dnia 22 lutego 2019r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966r. zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Świętojest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski; rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Inicjatorzy ustanowienia święta określili chrzest Polski mianem „kluczowego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i Państwa”. Wnioskodawcy argumentowali, że należy pamiętać o rocznicy chrztu Polski „w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany jest nasz byt narodowy i państwowy, w dobie niepewności i obawy o naszą przyszłość, o jutro naszych dzieci”.

Chrzest Polski uznaje się zarówno za symboliczną datę powstania naszego państwa, jak i Kościoła katolickiego na jego terytorium. Polska została włączona do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów, a to zapewniło jej szybki rozwój i wzrost znaczenia wśród państw Europy. 34 lata później, pomiędzy 7 a 15 marca 1000 roku do Gniezna przybył niemiecki cesarz Otton III i spotkał się z księciem Bolesławem Chrobrym, synem Mieszka I. Otton nałożył diadem na głowę księcia, co – według części historyków – oznaczało symboliczną koronację na króla. Wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Jego konsekwencją było powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii, ze stolicą w Gnieźnie, oraz trzech podlegających jej biskupstw, w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Zapewniało to młodemu Kościołowi autonomię, a Polsce niezależność.