21.09.2019

czas trwania:21-09-2019 09:38

lokalizacja: Brak miejsca

czas trwania:21-09-2019 17:00

lokalizacja:

Trasa przemarszu: Kowala – Pustelnia